Υπηρεσίες πληροφορικής

Εξαιρετικά προσαρμοσμένες υπηρεσίες σχεδιασμού, διαχείρισης και υποστήριξης πληροφορικής.

Με πολυετή εμπειρία στον τομέα της Πληροφορικής, παρέχουμε υψηλής ποιότητας, εξατομικευμένες λύσεις και υπηρεσίες. Η αξιοπιστία και η συνέπεια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά μας και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά ακόμα και τα πιο απαιτητικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.

Προσφέρουμε υψηλού επιπέδου τεχνική υποστήριξη για συστήματα, εφαρμογές και χρήστες, καθώς και ολοκληρωμένες λύσεις που βελτιώνουν την απόδοση και τη διαχείριση της IT υποδομής σας.

Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης διατίθενται σε διάφορους τομείς και περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των ακόλουθων:

  • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και συντήρηση συστημάτων πληροφορικής
  • Ασφάλεια δικτύων
  • Ανάλυση, παρακολούθηση και επιτήρηση IT υποδομής
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση δικτύων και λύσεων cloud
  • Σχεδιασμός και εγκατάσταση ασυρμάτων δικτύων και Hotspot
  • Εγκατάσταση και συντήρηση υπολογιστών και περιφερειακών
  • Δομημένη καλωδίωση και πιστοποίηση καλωδιώσεων
  • Συστήματα ελέγχου πρόσβασης - Access Control
  • Κατασκευή ιστοσελίδων
disks-cables
cloud
communication

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία.